Tidigare kampanjer

Tidigare kampanjer

Landstingsenkäten

Under 2014 kontrollerade vi hur långa väntetiderna var på utredning av dyslexi.

Läs om landstingsenkäten.

Kunskapslotteri

Under 2013 genomförde vi en undersökning om kommunernas olika sätt att hantera läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

 
Dyslexikampanjen

1996–1997 pågick ett intensivt informationsarbete om dyslexi. 

Läs om Dyslexikampanjen.