Universitet

Kvinnlig student omgiven av boktravar. Bild: Pixabay

Webbinarium om pedagogiskt stöd på högskolan

Den 25 januari klockan 15.00 ordnar Dyslexiförbundet ett webbinarium om stöd och anpassningar för studenter med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Anna Jälknäs och Heidi Wåxberg berättar om stödet vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Dyslexiförbundet presenterar resultat från sin högskoleenkät.
Prenumerera på