Stöd i skolan

Antalet åtgärdsprogram har halverats på ett år

64 600 elever i grundskolan hade ett åtgärdsprogram hösten 2014.
Val i vallokal

Stöd i skolan, läxhjälp, vuxenutbildning, och hjälpmedel – vad lovar partierna inför valet?

Valmanifesten för riksdagspartierna ger ett fåtal konkreta löften i frågor som är aktuella för Dyslexiförbundet FMLS medlemmar. Läs sammanställning utifrån fyra viktiga frågor.
Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler (foto Skolinspektionen)

Elever behöver anpassat stöd och stimulans

Skolinspektionens granskning visar att bristen på stöd och stimulans i klassrummen leder till att elever tappar lusten att lära och får en sämre kunskapsutveckling. Lärarna måste sluta att undervisa för "genomsnittseleven".
Hemsida för Riksförbundet Attention

Dåligt stöd i skolan för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

När Riksförbund Attention genomförde en enkätundersökning, svarade 43 % av de tillfrågade föräldrarna att deras barn hade brister i läs- och skrivförmåga. Attentions ordförande Anki Sandberg, konstaterar att skolan inte alls möter dessa elevers behov.
Prenumerera på