SBU-rapport

En lärare framför tavlan i ett rum fullt av elever. Foto: National Cancer Institute on Unsplash

Phonics

"Phonics" är den engelska beteckningen på det som vi på svenska kallar "strukturerade fonem-grafem-koppling". Forskningen visar att, strukturerad träning av kopplingen mellan ljud (fonem) och bokstäver (grafem), är den enda bra metoden att lära ut läsning för personer med dyslexi.
Paneldeltagare bänkade

”Mer forskning om dyslexi behövs”

–Det behövs fler studier som vetenskapligt utvärderar nyttan av olika insatser för dyslektiker, alltså forskning som uppfyller de kriterier som satts upp av SBU, sa Christina Hellman som inledde seminariet om dyslexiforskning i Almedalen.
En blå och gul skylt där det står "SBU utvärderar"

SBU förklarar och förtydligar

SBU förtydligar nu vad man menar med begreppet "otillräckligt vetenskapligt underlag", som används i kunskapsöversikten om olika test och insatser vid dyslexi. Dyslexiförbundet FMLS har fått indikationer på att skolor ibland har missuppfattat uttrycket.
Gubbarna i Vera Nords band laddar upp

Dyslexi hos barn och ungdomar - presentation och diskussion

På Dyslexidagarna i Malmö oktober 2014 presenterade projektledare Karin Stenström rapporten och därefter följde en debatt.
SBUs film om rapporten "Dyslexi hos barn och ungdomar".

Rätt träning ger bättre läsning!

Det slår SBU fast i rapporten "Dyslexi hos barn och ungdomar". Nu är det dessutom bevisat att dyslexi går att upptäcka redan i förskolan.
Prenumerera på