Dyslexiförbundets historia

Bild från Hässleholm

Ny förening i Hässleholm 2013

Läs Kjerstin Ulfvik Jonassons berättelse från nystartmötet 11 mars.
Region Gotland logga - En bagge.

Historia: Almedalen 2012

Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen anordnade en heldag på Almedalens politikervecka den 4 juli 2012.
Dyslexiförbundets logga

Dyslexiförbundets historia

Dyslexiförbundet bytte i samband med kongressen 2016 namn från Dyslexiförbundet FMLS till bara Dyslexiförbundet. Ännu tidigare hette förbundet bara FMLS där förkortningen stod för Förbundet Mot Läs och Skrivsvårigheter. När texten om förbundets historia skrevs talade man fortfarande om "handikapp" istället för "funktionshinder" som är den vanliga termen efter ca 2010.
Willy Eriksson berättar

Röster om FMLS Del 1. - Så startade det

Dyslexiförbundet FMLS historia börjar på tre folkhögskolor år 1979.
Eva Karlström som var en av initiativtagarna till Skrivknuten bedrättar

Röster om FMLS Del 2 - 1980-talet - Skrivknuten byggs upp .

En verksamhet som Dyslexiförbundet har är Skrivknuten. Den startade på 1980-talet som ett projekt och lever fortfarande.
Magnus Ekstöm, som var ordförande i förbundet på 90-talet berättar

Röster om FMLS Del 3. - 1990-talet och Dyslexikampanjen

År 1990 var "Läskunnighetens år" då erkändes Dyslexiförbundet som handikapporganisation.
Jan Sundqvist, som varit förbundsordförande berättar

Röster om FMLS Del 4. - 2000-talet - "Idag får vi finnas"

Dyslexiförbundets historia går vidare. Detta är del fyra av fyra där medlemmar berättar om erfarenheterna under förbundets 25 första år.

Sidor

Prenumerera på