Almedalen

Historia: Almedalen 2015

Som vanligt finns Dyslexiförbundet FMLS på plats under politikerveckan på Almedalen i Visby i sommar.
Bild på panelen

Historia: Almedalen 2014

Dyslexiförbundet FMLS arrangerade ett seminarium kring detta som inleddes med att Bengt-Erik Johansson presenterade förbundets utredning och Christina Hellman redogjorde för Svenska Dyslexiföreningens utredningsmodell.
Sven Eklöf presenterar utredningen innan debatten

Historia: Film från Almedalen 2014

Upprepade undersökningar och enkäter från skolinspektionen, lärarförbundet och brukarorganisationerna visar att skolan inte förmår ge den anpassade undervisning eleverna behöver.
Stefan Johansson föreläser

Historia: Film från Almedalen 2014

Personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar. Går det att göra något åt det och i så fall hur.
Debattörerna samlade för diskussion

Historia: Film från Almedalen 2014

Har vuxnas läsande kommit i skymundan bakom rapporterna om att barns och ungdomars läsfärdighet sjunkit? Det diskuterades vid ett av Dyslexiförbundets FMLS seminarier i Almedalen 2014.
Bild från Almedalens officiella sida på Internet.

Historia: Almedalen 2014

Tisdagen den 1 juli 2014 anordnar Dyslexiförbundet FMLS fyra intressanta seminarier på högskolan i Visby.
Logga för tjänsten MovieTalk

Historia: MovieTalk i Almedalen 2013

Är du på Gotland nästa vecka? Då har du chansen att prova en ny tjänst för talande textremsa och syntolkning på bio.
Region Gotland logga - En bagge.

Historia: Almedalen 2012

Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen anordnade en heldag på Almedalens politikervecka den 4 juli 2012.

Sidor

Prenumerera på