Almedalen 2023: “Har du råd att missa min kompetens?”

Almedalen 2023: “Har du råd att missa min kompetens?”
Det är frågan vi ställer på Almedalen i sommar. Kom och lyssna på vårt panelsamtal om arbetsmarknaden den 27 juni.

Panelsamtalet handlar om arbetsmarknaden för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.  Dyslexiförbundet har bjudit in personer med dyslexi och dyskalkyli för att berätta om goda och mindre bra exempel från arbetsmarknaden. 

Kom och lyssna på samtalet den 27 juni klockan 14.45 i Estradvagnen i Visby. 

Kompetensförsörjningen är en utmaning för stora delar av det svenska näringslivet. För att lösa detta behöver arbetsgivarna tänka nytt. 

De behöver öka sin kunskap för att förstå att personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter har kunskaper, förmågor och perspektiv som behövs på dagens arbetsmarknad. 

Samhället behöver lyssna på deras erfarenheter från yrkeslivet.  

Region Gotland har till årets Almedalsvecka bjudit in Dyslexiförbundet och andra ideella organisationer för att arrangera seminarier. 

Till vår hjälp har vi Irisgruppen som arbetar med arbetsplatsanpassningar. 

Mer information hittar du i Almedalsprogrammet.

Vill du träffa oss kan du också ringa oss innan veckan på 08-665 17 00 och stämma träff!

En folkmassa utomhus.
Ses vi i Almedalen i sommar? Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland
Annonser