Skrivknuten - info, råd och stöd.

Dyslexi förbannelse eller möjlighet?

Levnadsberättelse Göte

Dyslexi förbannelse eller möjlighet? Vad är det som gör att människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klarar skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra? För att få svar på den frågan har logopederna Ulla Föhrer och Eva Magnusson djupintervjuat 40 personer.
Dyslexi förbannelse eller möjlighet?

Levnadsberättelse Mona

Dyslexi förbannelse eller möjlighet? Vad är det som gör att människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klarar skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra? För att få svar på den frågan har logopederna Ulla Föhrer och Eva Magnusson djupintervjuat 40 personer.
Anna Tebelius-Bodin med Son

Studieteknik och dyslexi. Del 1

Anna Tebelius-Bodin har skrivit en bok om studieteknik för gymnasiet. Hon är specialpedagog som själv har läs- och skrivsvårigheter. Hon har studerat på Harvard University. Eva Hedberg har träffat henne. Detta är en av två filmer.
Anna Tebelius-Bodin.

Studieteknik och dyslexi. Del 2

Eva Hedberg har träffat specialpedagog Anna Tebelius-Bodin. Utifrån hennes erfarenheter och den bok hon skrivit om studieteknik diskuterar de hur studier kan underlättas genom att lyssna på elevens förutsättningar och mål.Filmen är del två av två.
Rebecka Svenberg i Bibliotek

Om att läsa på många sätt: För Barn

Detta är en av flera filmer från Länsbibliotek väst som visar alternativa sätt att läsa. http://www.omspecialmedia.se
Annika samtalar med Torbjörn

Datorer även till yngre elever

Elevhälsan och skoldatateket i Umeå har en viktig roll att fylla för elever i behov av särskilt stöd.

Sidor