Skrivknuten hos Dyssepodden

Skrivknuten hos Dyssepodden
Dyslexiförbundets rådgivare Inger Rålenius har gjort att besök hos Dyssepodden.

Där ger hon tips och råd om hur man kan tänka och kommunicera med skolan. Hon berättar också om strategier och så kallade “fusklappar”.

Du kan lyssna på Podden på FDB:s hemsida.

eller direkt på Appel podcasts.

Skrivknuten hos Dyssepodden
Annonser