Skrivknuten - info, råd och stöd.

Anna Tebelius-Bodin.

Studieteknik och dyslexi. Del 2

Eva Hedberg har träffat specialpedagog Anna Tebelius-Bodin. Utifrån hennes erfarenheter och den bok hon skrivit om studieteknik diskuterar de hur studier kan underlättas genom att lyssna på elevens förutsättningar och mål.Filmen är del två av två.
Rebecka Svenberg i Bibliotek

Om att läsa på många sätt: För Barn

Detta är en av flera filmer från Länsbibliotek väst som visar alternativa sätt att läsa. http://www.omspecialmedia.se
Annika samtalar med Torbjörn

Datorer även till yngre elever

Elevhälsan och skoldatateket i Umeå har en viktig roll att fylla för elever i behov av särskilt stöd.
Samtal på gymnasieförvaltningen

Om läromedel i dagens skola - ett pedagogiskt samtal

Läroboken har blivit läromedel och formen kan skifta. Nya medier och modern teknik öppnar nya pedagogiska utmaningar.
Ung elev arbetar med sin dator

Nya medier i skolan - ett pedagogiskt samtal

Att arbeta med dator och olika verktyg som kompenserar för eventuella svårigheter är inte främst en teknisk fråga utan en pedagogisk.
Bild på Vendela

Med datorn som verktyg

Umeå kommun satsar inte bara på gymnasieeleverna. Även elever på lägre stadier får datorer som verktyg för sitt lärande.

Sidor