Skrivknuten - info, råd och stöd.

En dam som läser för två barn i hennes knä

Hur läsförståelse grundläggs

Goda läsare klarar tidigt av att göra inferenser medan svaga läsare i regel är mycket passiva läsare, som tar sig igenom en text på ett helt mekaniskt sätt utan eftertanke säger Lena Franzèn här.
en nisse som kliver över ett stort M

Dyslexi på olika språk

Sammanfattning av Elaine Miles artikel Dyslexia may show a different face in different languages i Dyslexia vol 6 no 3, juli-september 2000 av Christina Hedman
Studerande elever i klassrum

Att förstå läsförståelse

Professor Ralph Reynolds skriver om grundforskning och dess konsekvenser för undervisningen
Stapeldiagram över Professor Ian Smythe´s resultat

Dyslexi: Olika språk samma problem

Professor Ian Smythe skriver om Dyslexi: olika språk, samma problem? - eller varför somliga svenska dyslektiker kan lära sig att läsa och skriva kinesiska.
Läsande tjej i stol

Morfologi och läsning

Förr i tiden hände det att hela familjen samlades runt bordslampan och läste högt ur någon klassisk saga.

Sidor