Skrivknuten - info, råd och stöd.

Var står dyslexiforskningen idag?

Professor Ingvar Lundberg berättar i denna film om vad forskarna idag kan säga om dyslexi.
Ditte Lundgren framför dator hemma

Lättare att lära med film

Ditte Lundgren studerar animering med hjälp av filminstruktioner. Hon har själv dyslexi och tycker att detta är ett bra sätt att lära sig.
Monica Reichenbergs bok Vägar till läsförståelse

Språk + tänkande = sant!

Recension av Monica Reichenbergs bok Vägar till läsförståelse – testen, läsaren och samtalet.
Christer Jacobson, Växjö universitet ställer frågan VAD MENAS MED KOMPENSATION?

Kompensatoriska åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter

Christer Jacobson, Växjö universitet ställer frågan VAD MENAS MED KOMPENSATION?
Barn framför dator

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre barn

Vid Läsutveckling Kronoberg har man länge studerat användning av alternativa verktyg. Idor Svensson, Christer Jacobson, Rikard Björkman, Anita Sandell skriver här.
"Bodils trappa"

Dyslexi och flerspråkighet - en litteraturöversikt

Hur många invandrare har dyslexi? är frågan logoped Bodil Andersson tar upp i denna litteraturövesikt.

Sidor