Skrivknuten - info, råd och stöd.

Föreläsning med projektor

Digitala läromedel

Dyslexiförbundet har i många år drivit kravet på en bok en cd. Det vill säga att all skriven text också måste kunna konsumeras på andra sätt än traditionellt läsande.
Bodil Andersson (UR play)

Dyslexi på ett språk, dyslexi på alla?

– Elever som undervisas på sitt andraspråk får mer sällan hjälp med sin dyslexi, säger logopeden Bodil Andersson Rack. Men vissa språk är svårstavade och elever med problem som ofta får mer andraspråksundervisning kan behöva annan hjälp.
Bodil Andersson Rack Intervjuas av Eva Hedberg

Dyslexi och engelska - a happy marriage?

Logoped Bodil Andersson Rack intervjuas om möjligheterna för personer med dyslexi att läsa engelska. Och i anslutning till det, pedagog Malin Holmbergs artikel Engelska för dyslektiker - hur personer med dyslexi kan lära sig läsa och skriva på engelska.
Dysleximässans Logga

Dysleximässan Västerås

För den sjätte gången i ordningen inbjuder Dyslexiförbundet FMLS till Dysleximässa den 22-23 oktober 2010 på Aros Congress Center i Västerås. Denna gång samverkar vi med Västerås stad och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Full Föreläsningssal

Lärarkonferens i Malmö

När siffrorna kammar noll, vad gör vi då? Lärarkonferens om matematiksvårigheter/dyskalkyli i Malmö i juni 2010. Film av Eva Christensen, Dyslexiförbundet FMLS i Malmö.
Helena Bross, Katarina Kieri och Titti Persson i fotöljer

Samtal om lättlästa böcker för barn

Författarna Helena Bross och Katarina Kieri samtalar om konsten att skriva böcker för nybörjarläsare.

Sidor