Söka arbete

Foto Daniel Korpai / Unsplash
Söker du arbete eller har just fått ett arbete men har inte börjat ännu? Om du är osäker på om och vad du klarar av så kan Arbetsförmedlingen ge dig hjälp.

Om du är arbetssökande
Om du har dyslexi så är du troligtvis inskriven hos Arbetsförmedlingen. När du kontaktar arbetsförmedlingen, berätta om dina svårigheter.

De kan hjälpa dig med bland annat:

  • Läs- och skrivutredning
  • Hjälpmedel
  • Extra stöd när du söker jobb
  • Utbildning
  • Skräddarsydd utbildning
  • Lönebidrag
  • Särskilt näringsbidrag om du startar eget

Läs mer om vad arbetsförmedlingen kan hjälpa till med. (artikel från Läs & Skriv 2019)

 


Om du är arbetssökande och har ett jobb på gång

Känner du dig osäker på hur du ska klara ditt nya jobb så kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig.

Om du känner dig osäker på hur du ska klara av jobbet och gärna vill ha stöd, så kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig med en så kallad SIUS-konsulent.

SIUS-konsulenten är ett stöd vid nyanställning och hjälper dig att komma in på arbetplatsen och reder ut alla krångligheter som kan uppstå kring dina behov och förmågor. Mer information hittar du i länklistan.

 

Ämnen:

Länkar

Arbetsförmedlingen Stöd för dig med funktionsnedsättning
Dyslexiförbundets guide: Rättigheter för personer med läs och skrivsvårigheter
Dyslexiförbundets guide: hjälpmedel för personer med dyslexi
Arbetsförmedlingen Sius