“Värdet av att få vara sig själv”

“Värdet av att få vara sig själv”
Se det inspelade seminariet där vår kanslichef och rådgivare talar om värdet av att inkludera personer med dyslexi och dyskalkyli i skola och arbetsliv.

Den 28 mars höll Prinsparets stiftelse ett seminarium om värdet av ökad inkludering av personer med till exempel dyslexi, dyskalkyli och autism i skola och arbetsliv. Dagen hette “Värdet av att få vara sig själv”.

Vår kanslichef och rådgivare Helene Kindstedt var inbjuden att tala i en panel under dagen. Du kan se seminariet på SVT Play.

Information om dagen hos Prinsparets stiftelse.

Annonser