Vad är matteångest och hur kan vi hantera det?

Vad är matteångest och hur kan vi hantera det?
Välkommen på webbinarium om matteångest den 22 april med Liza Nilsson från SKED, Skånes Kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli. Nya och gamla medlemmar är välkomna!

Liza Nilsson som föreläser är psykolog från SKED, Skånes Kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli. Föreläsningen är för skolpersonal och handlar om vad det innebär att ha matematikångest och hur man kan stödja elever med matematikångest.

OBS! Webbinariet spelas inte in.

När, var, hur

  • När: 22 april klockan 15.30-16.30. Skriv in det i din kalender!
  • Var: digitalt på Zoom. Länk kommer den 22 april.
  • Anmälan: begränsat antal platser. Du måste bli eller vara medlem.
  • Avanmälan: skriv till webbmaster@dyslexi.org så snart som möjligt.

Tre lärare från skolan får gå på webbinariet om skolan är stödmedlem.

Anmälan

Du måste vara eller bli medlem för att vara med på webbinariet.

Anmäl dig till webbinariet och bli medlem, (länk till myclub.se).

Anmäl dig till webbinariet om du redan är medlem, (länk till myclub.se).

Mer information om föreläsningen

Matematikångest är ett vanligt och ofta underskattat fenomen som påverkar många människors förmåga att känna sig trygga och kompetenta inom matematik. Det är särskilt vanligt förekommande vid dyskalkyli men även vid dyslexi och matematiksvårigheter. Denna presentation kommer att utforska orsakerna bakom matematikångest, dess påverkan på individens prestationer och välmående, samt strategier för att hantera och övervinna denna utmaning.

Programpunkter:

  1. Vad är matteångest och hur kan det bemötas?
  2. Vad är matteångest och hur skiljer det sig från annan ångest.
  3. Hur liknar det annan ångest och vad händer i hjärnan?
  4. Matteångest som en konsekvens till skolmisslyckande.
  5. Hur kan matteångest bemötas och förebyggas?
  6. Frågestund och diskussion.

SKED-hemsida
Liza Nilsson föreläser.
Annonser