Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?
Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.

Självförtroendet är å andra sidan inte så dåligt hos studenterna, menar Idor Svensson. Han resonerar också, utifrån den studier som pågår, om könsfördelningen och vad man bör kräva av universieten och de anställda där.

Play Video
Annonser