Stödmaterial vid matematiksvårigheter

Stödmaterial vid matematiksvårigheter
Specialpedagogiska skolmyndigheten har släppt ett nytt stödmaterial för alla pedagoger som möter elever med matematiksvårigheter.

Stödmaterialet består av 4 delar:

  • Att upptäcka behov av stöd.
  • Att tillgodose behov av stöd.
  • Lärverktyg som stöd.
  • Att organisera för stöd.

Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndigheten hemsida. (Länk till SPSM.se.) 

Annonser