Språkutvecklingsprojekt lanserar ny film!

Språkutvecklingsprojekt lanserar ny film!
En film för föräldrar om små barns språkutveckling.

Den ideella föreningen Kodknäckarna driver under åren 2012-14 ett språkutvecklingsprojekt tillsammans med Barnhälsovården i Uppsala. Nu har man producerat en film vars fokus ligger på språkutveckling hos de minsta barnen 0-5 år.

Se filmen på Kodknäckarnas hemsida. Länk finns i länklistan.

” Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får du enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätta fart på ditt barns språk. Det utvecklas bäst när du och ditt barn har samma fokus!

Ni ser. Ni hör. Ni gör olika saker tillsammans. Du bekräftar barnets kommunikation och så är språkutvecklingen igång! Ordsamlandet, läslusten och era förtroliga samtal ger ovärderlig kunskap inför skolstarten.”  (Citat från Kodknäckarnas hemsida.) 

 

Bild på barn med bok.
Bild på barn med bok.
Annonser