fbpx

Skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse

Skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse
Många föräldrar och lärare ringer oss på Dyslexiförbundet/Skrivknuten med frågor rörande läsförståelse/hörförståelse. Vad är den praktiska skillnaden i skolan?

Elever behöver få texter upplästa i skolan på t.ex. ett prov.

I många skolor är det självklart att man gör detta.

I andra skolor säger man att man inte kan få en text uppläst vid t.ex. engelskaprov, då skolan anser att man då inte testar läsförståelse utan hörförståelse.

Vi tog denna fråga till Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM:s tjänst Fråga en rådgivare: “Hur ser ni på skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse?”

Vi fick ett mycket tydligt svar:

  • Läsförståelse är att förstå det skrivna språket, oavsett vilket läsmedium läsaren använder.
  • Hörförståelse är att förstå det talade språket direkt i talsituationen, avsett vilket medium som används i dialogen.

 

Bild på hörlurar.
Annonser