Otillgängliga ADR-prov

Otillgängliga ADR-prov
Idag har vi haft möte med Trafikverket och MSB om provet Transport för farligt gods på väg, så kallat ADR-prov. Vi ville ta reda på varför det inte går att göra ADR-prov muntligt. Och hur det kan bli tillgängligt i framtiden.

Provet Transport för farligt gods på väg (ADR-prov) gör den som vill köra farligt gods. Man måste redan ha gjort ett Yrkesförarprov, även kallat YKB-prov. 

ADR-prov skrivs som andra prov hos Trafikverket, men på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Eftersom vi får många frågor om just ADR-provet så tog vi initiativ till ett möte med Trafikverket och MSB.

Problemet med provet är att det idag inte går att göra provet helt muntligt. Enligt det internationella regelverket som Sverige följer, måste den som tar provet själv läsa fallstudierna med ögonen.

Efter vår diskussion är myndigheterna medvetna om problemet och kan jobba mot en lösning som passar oss och andra grupper. Vi följer upp utvecklingen.

Skärmbild från mötet med Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Skärmbild från mötet med Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Annonser