Om screening av lässvårigheter

Om screening av lässvårigheter
Det finns ett flertal olika test som läraren kan använda för att upptäcka om någon har lässvårigheter. När till exempel en skola testar elever för lässvårigheter (eller räknesvårigheter) kallas det för screening.

Screening kan utföras på många olika sätt och är bara ett första steg i utredningen. I nästa steg bör någon som är utbildad i läs- och skrivsvårigheter eller räknesvårigheter utreda problemen vidare. Kanske kommer man då fram till att personen har dyslexi eller dyskalkyli.

Kartläggning av elever i förskoleklass är obligatoriskt från den 1 juli 2019. Läs mer hos Skolverket.

Läs mer om Utredning och diagnos.

Läs mera om screening och utredning av läs- och skrivsvårigheter i Svenska Dyslexiföreningens “modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter”.

Läs också mer om screeningen med hjälp av ögonrörelsemätning på Svenska Dyslexiföreningens hemsida.

Liten flicka vid ett skrivbord. Hon har två stycken hästsvansar. Hon sitter lutad över en skrivbok.
Annonser