Nytt om språkstörning för skolan

Nytt om språkstörning för skolan
Specialpedagogiska skolmyndigheten har skapat ett material för skolan om språkstörning.

Materialet gäller för all utbildning, från förskolan till vuxenutbildningen. Det presenteras i fyra filmer som man kan se på SPSM:s hemsida.

Där kan man också beställa eller själv skriva ut materialet.

Mer information på SPSM:s hemsida

Bild från framsidan av broschyr
Annonser