Möjligt byta region för utredning

Möjligt byta region för utredning
Från och med den 1 januari 2015 är det möjligt att lista sig i en annan region än det egna. Då kan man ställa sig i kö för utredning där.

Det är en konsekvens av ändringar i patientlagen, som även ger invånarna möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela Sverige.

Kontrollera alltid med både hemmaregionen och vårdgivaren dit du vill komma om du behöver en remiss för utredning. Fråga också vårdgivaren om det räcker med en så kallad egenremiss.

Läs mer om egenremisser på vår sida om utredning och diagnos.

Läs mera om  lagen på SKR:s hemsida. 

Läs också om att privatpersoner måste stå för kostnader själv i artikeln “Rätten att välja…” nedan.

Landstingshuset i Kalmar (Bild: Lanstinget i Kalmar län)
Landstingshuset i Kalmar (Bild: Lanstinget i Kalmar län)
Annonser