Modern teknologi överbryggar läsklyftan

Modern teknologi överbryggar läsklyftan
Modern teknologi gör att dagens dyslektiker kan läsa på samma villkor som alla andra. Ingen behöver idag må dåligt över att de inte hinner ögonläsa - öronläsning är ett bra alternativ i en modern värld.

Läsning är viktigt av fler skäl – för att den utvecklar ens läsförståelse, ens kunskap, ens perspektiv på världen och ger en ett större ordförråd. Det spelar ingen roll om vi talar om faktaböcker eller skönlitteratur. Läsning är bra helt enkelt. 

Barn med dyslexi har en nackdel här, om vi ser på läsning som något man måste göra med ögonen. Barnen har svårt att avkoda ord, dvs de klarar inte riktigt av att få ihop bokstäverna och ljuden till en helhet. Därför går läsningen sakta och det är väldigt lätt att helt ge upp; att sluta läsa. Det blir liksom inte roligt att läsa när det går så sakta, medan ens kompisar läser ursnabbt.  

Läsning blir då bara ett stigma – något man måste göra. Det händer till och med att barn låtsasläser bara för att man ”ska läsa”. Att svara på frågor efter läsningen blir då förstås omöjligt. 

Men även barn med dyslexi kan utveckla bra läsförståelse, bli smarta, få perspektiv på världen och få ett stort och rikt ordförråd. De kan gärna fortsätta att öva på att läsa med ögonen, men för att hänga med polarna i läsningen så kan de utnyttja den moderna teknik som finns. Det finns ljudböcker, talböcker och talsyntes – modern teknik som i en modern värld ger alla läsningens njutning. 

Läs tips på sommarläsning för barn och unga.

Text: Sara Rydin

Modern läsare. Bild: Natan Yakobs / Unsplash
Modern läsare. Bild: Natan Yakobs / Unsplash
Annonser