Levnadsberättelse Göte

Levnadsberättelse Göte
Dyslexi förbannelse eller möjlighet? Vad är det som gör att människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klarar skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra? För att få svar på den frågan har logopederna Ulla Föhrer och Eva Magnusson djupintervjuat 40 personer.

I boken* Dyslexi förbannelse eller möjlighet? – Att lära sig leva med läs och skrivsvårigheter/dyslexi* diskuterar de utifrån intervjuerna vad som är viktigast för att klara skola, utbildning, arbete och fritid. I boken Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser kan man läsa 25 av intervjuerna och här publicerar vi övriga skildringar.

Sammantaget ger intervjuerna en bredd som visar på mångfald, men med vissa saker gemensamt.
Arbetet med intervjuerna har varit möjliga att genomföra genom ett samarbete mellan Dyslexifonden och Läsrörelsen, som fått medel från Allmänna arvsfonden och böckerna är utgivna på förlaget BTJ.

Bifogade filer:
Bifogade länkar:
Annonser