Läs upp med Microsoft Edge

Läs upp med Microsoft Edge
Microsofts webbläsare Edge har inbyggd uppläsning av text. Du kan använda den för att läsa upp valfri hemsida eller tidningen Läs & Skriv.

Microsoft Edge är gratis och har en inbyggd talsyntes. Med talsyntesen kan du få all text uppläst för dig.

Vill du läsa vår tidning Läs & Skriv så kan du öppna pdf-filen i din webbläsare och få den uppläst. Som medlem och prenumerant har du tillgång till pdf-filen.

Så här gör du:

  1. Öppna Microsoft Edge.
  2. Öppna valfri sida. Om du vill läsa tidningen så öppnar du den i webbläsaren.
  3. Klicka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren. (Se 1. i första bilden ovan.)
  4. Klicka på “Fler verktyg” och sedan “Läs upp” i menyn som öppnas. (Se 2. i första bilden ovan.)
  5. Läsfönstret öppnas. Högst upp ser du start- och stopp-knapp. (Se A i andra bilden ovan).
    Uppläsningen startas direkt och det som läses upp är markerat. (Se B. i andra bilden ovan).

Trevlig läsning!

Första bilden visar hur du öppnar talsyntesen i Microsoft Edge.
Första bilden visar hur du öppnar talsyntesen i Microsoft Edge.
Andra bilden visar när texten läses upp med talsyntesen.
Andra bilden visar när texten läses upp med talsyntesen.
Annonser