Lärarkonferens i Malmö

Lärarkonferens i Malmö
När siffrorna kammar noll, vad gör vi då? Lärarkonferens om matematiksvårigheter/dyskalkyli i Malmö i juni 2010. Film av Eva Christensen, Dyslexiförbundet FMLS i Malmö.
Play Video
Annonser