Hovrätten sa nej till anpassningar

Hovrätten sa nej till anpassningar
Saga Lööfs fall har nu avgjorts i hovrätten. Hovrätten, liksom tingsrätten tidigare, gick på Huddinge kommuns linje. Hon har inte utsatts för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när hon inte fick göra nationella proven med sina ordinarie hjälpmedel - enligt hovrättens beslut som kom i veckan.

Saga Lööf har, med Dyslexiförbundets stöd, stämt Huddinge kommun för att hon inte fick använda sina hjälpmedel på nationella proven i läsförståelse i sexan. Enligt tingsrättens dom hade kommunen redan gjort anpassningar för Saga.

Läs mer om domen i tingsrätten

Nu har även hovrätten sagt sitt. Enligt domen har kommunen haft “ett berättigat syfte” när Saga inte fick använda sina hjälpmedel på de nationella proven. Därmed har kommunen inte utsatts Saga Lööf för indirekt diskriminering.

Saga Lööf har hävdat att hennes läsförmåga hade kunnat prövas bättre om hon hade fått använda sina hjälpmedel när hon genomförde provet. Men kommunen har hänvisat till Skolverkets riktlinjer. Enligt riktlinjerna prövar inte provet rätt förmåga om eleven får det uppläst.

“Det faktum att Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen har en annan syn på vad som avses med begreppet läsning och läsförståelse saknar betydelse i detta avseende.” Det skriver hovrätten i sitt beslut.

Text: Sara Rydin

Bild på Saga, hennes mamma och ombud.
Saga, hennes föräldrar och ombud inför förhandlingarna i tingsrätten.
Annonser