Gymnasiet med extra tid

Gymnasiet med extra tid
Alla kan inte gå klart gymnasiet på den tid som är beräknad. Då kan du eller din förälder/vårdnadshavare alltid fråga om att få mer tid i skolan. Be skolan om förlängd undervisning eller ett reducerat program.

Har du dyslexi eller dyskalkyli så kanske du helt enkelt inte hinner med skolan i samma takt som de flesta andra. Det går att ordna så att du får extra tid på dig att göra klart.

Förlängd undervisning

Så snart du misstänker att gymnasiet kommer ta mer tid för dig, ska du be att rektor tar beslut om att du har särskilda skäl att få förlängd undervisning. De särskilda skälen är då att du har dyslexi eller dyskalkyli och därför inte hinner med.

Lagen säger att rektor kan bestämma om förlängd undervisning:
Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. Läs mer hos riksdagen.se om 7 paragrafen.
 

Reducerat program

Om du redan innan du börjar på gymnasiet vet om att du behöver längre tid på dig så kan du be om att få ett reducerat program på gymnasiet. Det är då en del av ditt åtgärdsprogram.

Lagen säger om reducerat program:
En elev i gymnasieskolan kan befrias från undervisning i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt. Läs mer hos riksdagen.se om 6 paragrafen.

Läs också hos Skolverket om förlängd undervisning.
 

Folkhögskola eller komvux

Har du redan slutat i gymnasiet utan att ha avslutat undervisningen? Du har då en möjlighet att fortsätta och gå klart gymnasiet på komvux eller folkhögskola. Läs mer om folkhögskola i Läs & Skriv från 2016.
 

Kostnad

Det går att ansöka om att få aktivitetsersättning från Försäkringskassan om man behöver extra tid på gymnasiet. Läs mer hos Försäkringskassan. 

 

Foto: Annie Spratt / Unsplash.
Foto: Annie Spratt / Unsplash.
Annonser