Filmer om digitala verktyg

Filmer om digitala verktyg
Under 2022 spelade vi in sju webbinerier om digitala verktyg för dig med dyslexi. Se de inspelade webbinarierna idag.

Bli medlem idag så kan du se filmerna så snart du betalat din medlemsavgift.

Sju filmer om elva verktyg

Genom filmerna lär du dig mer om verktygen (företaget/organisationen som berättar inom parentes):

  • IntoWords (Vitec)
  • ClaroSpeak Plus och Claro ScanPen Premium (Svensk talteknologi)
  • Stava Rex, SpellRight och Oribi Speak (Oribi)
  • AppWriter och TxtAnalyser (Wizkids)
  • Claroread anywhere, gratis talsyntes som medlem (Dyslexiförbundet)
  • Gratis diktering i Google dokument och Windows 11 (Hjälpmedelscentralen/Dyslexiförbundet Dalarna).

Hur kommer jag åt filmerna?

Om du är medlem så hittar du länken till filmerna i det senaste medlemsbrevet.

Om du inte är medlem

  1. Bli medlem.
  2. Så snart du betalat medlemsavgiften får du det senaste medlemsbrevet via kvittot i din e-post. I medlemsbrevet hittar du länken till de inspelade webbinarierna.

Information för att istället bli medlem som företag.

Man med headset.
Peter Östlund från Hjälpmedelscentralen berättade om två gratisverktyg för diktering.
Annonser