fbpx

Du får ta med biträde eller ombud!

Du får ta med biträde eller ombud!
Det förekommer ibland att skolor eller andra myndigheter vägrar enskilda att ha med ett ombud eller biträde vid ett möte eller liknande. Det strider mot Förvaltningslagen. Man har rätt att ha med ombud eller biträde.

Förvaltningslag (1986:223)

 

 

§ 9.  Ombud eller biträde

 

 

Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Den som har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten begär det.

 

 

Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet.

 

 

En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller biträde får överklagas särskilt och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Annonser