Datorer även till yngre elever

Datorer även till yngre elever
Elevhälsan och skoldatateket i Umeå har en viktig roll att fylla för elever i behov av särskilt stöd.

För ett antal år sedan startade ett projekt, finansierat av Allmänna arvsfonden. Det drevs av Hjälpmedelsinstitutet och Dyslexiförbundet FMLS var från starten pådrivande i detta projekt som bestod av fem regionala enheter. Iden med skoldatatek spred sig fort och idag finns det runt hundra stycken som drivs med kommuner som huvudmän. Umeå kommun har hittat sin form.

Torbjörn Lundgren från Dyslexiförbundet har träffat  Annika Aspling Davidsson, som idag är anställd på elevhälsan i Umeå och arbetar med dessa frågor i kommunen. Hennes roll är att sprida kunskapen om IT för elever med inlärningssvårigheter till den obligatoriska skolan.

Inom en snar framtid flyttar skoldatateket/elevhälsan och gymnasieförvaltningen samman och satsningen på datorer till eleverna i den obligatoriska skolan får än större  fart.

Play Video
Annonser