Baksidan av distansundervisningen

Baksidan av distansundervisningen
Baksidan med distansundervisningen har blivit tydlig under pandemin. Elever med behov av särskilt stöd får inte alltid det stöd som de behöver.

 

Sveriges elevkårer har frågat elever hur de tycker att det särskilda stödet har fungerat under pandemin. 38% tycker att det har fungerat sämre under distansundervisningen. Det berodde oftast på att de hade sämre kontakt med läraren, att distansundervisningen var mer utmanande och att de kände sig mindre motiverade. 
Läs rapporten på Sveriges elevkårers hemsida. (Länk till Sveriges elevkårers hemsida.)

27 november 2020 hade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett webbinarium om hur arbetet med särskilt stöd har fungerat under distansundervisningen.

En av dem som fick komma till tals under webbinariet var eleven Andrea Strandberg som har ADD och dyslexi. Hennes önskemål var bl.a. att hon oftare skulle få komma till skolan, att det skulle vara lättare att få tag i lärare och att det skulle vara möjligt att få extra lektioner för att hinna med.

När SPSM har frågat vårdnadshavare hur de tycker att särskilt stöd har fungerat i distansundervisningen, så säger en femtedel av dem att de upplever att barnen inte får det stöd som de behöver.

Medan rektorer på samma fråga uttrycker oro över elever med behov av särskilt stöd, tycker huvudmän att möjligheten att ge särskilt stöd inte har påverkats särskilt mycket av distansarbetet.

Utbildningsminister Anna Ekström var med på SPSM:s webbinarium. Hon uttryckte stor förståelse för eleverna och uppmanar rektorer och huvudmän att  tänka på denna grupp av elever när de inför distansundervisning under pandemins andra våg.

På SPSM:s hemsida finns det mycket råd och stöd att hitta kring distansarbete. (Länk till SPSM hemsida.)

 

Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto Sharon McCutcheon / Unsplash
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto Sharon McCutcheon / Unsplash
Annonser