Astrid Frylmark: “Hela språket måste få näring”

Astrid Frylmark: “Hela språket måste få näring”
Astrid Frylmark är logoped. Under Dysleximässan i Västerås 2010 föreläste hon om språk och läsning. Här berättar hon om varför hela språket måste utvecklas för att läsningen ska bli bra.
Play Video
Annonser