Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi
Intervjuer med elever och lärare. En bok av behov, hjälp och hjälpmedel.

Anita Hildén har genomfört en intervjustudie. Hon intervjuade elever och lärare på gymnasiet och universitetet.

Eleverna som intervjuas har dyslexi. Och, de går i gymnasieskolan eller på universiteten. Vilka behov av anpassningar har de i skolarbetet? Hur ser skolsituationen ut? Vilken hjälp fick de med förberedelser inför lektionen? Vilket stöd erbjuds i skrivprocessen, vid provsituationer och läxarbete?

Även lärare intervjuas. Vilken betydelse har specialläraren för elever med dyslexi?

Intervjustudien visar att teknik och anpassningar är nödvändiga. Även lärarens förhållningssätt till eleven är viktig.

Intervjustudien är genomförd av Anita Hildén, på uppdrag av Dyslexiförbundet och Hjälpmedelsinstitutet/MfD .

Anpassningar för oss med dyslexi. Anita Hildén.
Anpassningar för oss med dyslexi. Anita Hildén.
Annonser