På arbetsplatsen

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på våra förmågor att läsa, skriva och räkna. Som tur är utvecklas de alternativa verktygen i snabbt takt.

Förändringar på arbetet eller nya arbetsuppgifter kanske gör att du inte klarar av ditt arbete fullt ut. Eller så har du ett nytt arbete. Då kan du ta hjälp av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Du kan få hjälp med arbetshjälpmedel. Och om du inte vet vilka hjälpmedel de behöver så kan Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan hjälpa dig med en expertutredning för att ta reda på vilka hjälpmedel de behöver. Två av företagen som gör utredningar är Iris hjälpmedel och Frölunda data. På deras hemsidor kan du läsa mer om olika hjälpmedel.

Vem ska jag vända mig till?

Om du har haft ditt arbete längre än tolv månader, så kan du och din arbetsgivare vända er till Försäkringskassan för att få stöd och hjälp.
Om du har haft ditt arbete en kortare tid än tolv månader eller om du har lönebidrag så ska du vända dig till Arbetsförmedlingen istället.

Bidrag till utredning

Kanske vet varken du eller din arbetsgivare vilken typ av hjälpmedel du behöver eller hur arbetsplatsen kan anpassas? Då kan arbetsgivaren få ett bidrag från Försäkringskassan för att utreda hur arbetsplatsen kan anpassas.

Bidrag till hjälpmedel

Arbetsgivaren betalar en del av hjälpmedlet men Försäkringskassan ger bidrag till ett större belopp.

Vågar jag berättar?

Många vill inte berätta om sina svårigheter på arbetsplatsen, utan kämpar på i tysthet. Oftast har man inget att förlora på att vara öppen med sin dyslexi eller dyskalkyli. Då kan man förklarar varför det till exempel är viktigt att all information kommer ut i god tid. Och så blir det förstås lättare att be kollegorna om hjälp när det behövs.

Läs mer om att våga berätta.

 

 

Läs mer

Läs om vårt avslutade projekt Orden på jobbet – om dyslexi och dyskalkyli på arbetsplatsen.

Läs mer om vad Försäkringskassan kan hjälpa till med. (Artikel från Läs & Skriv 2018).

""
Sebastian Mantel / Unsplash