Historia: Film från Almedalen 2014

Historia: Film från Almedalen 2014
Personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar. Går det att göra något åt det och i så fall hur.

Stefan Johansson, som forskar på KTH, arbetar på FunkaNu och är en del i projekt Begripsam, har undersökt internetvanorna hos personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar.  Han visar att det går att få fram hållbara siffror på hur målgruppernas vanor ser ut. Med resultaten som utgångspunkt diskuterades i Almedalen 2014 hur funktionshindrade kan inkluderas i olika levnadsundersökningar samt hur man kan öka delaktighet för att skapa jämlika villkor.

Medverkande: Stefan Johansson, KTH/FunkaNu/Begripsam, Jan Gulliksen Sveriges digitala champion, Ingrid Burman Handikappförbunden, Eva Nordin-Olsson Autism-Aspergerförbundet, Frida Lundin Begripsam, Hans von Axelsson Myndigheten för Delaktighet, Marietta de Pourbaix-Lundin (m) riksdagsman. Moderator: Mia Ahlgren, Handikappförbunden

Play Video
Annonser