Tre olika dyslexiföreningar. Men vem är vem?

Tre olika dyslexiföreningar. Men vem är vem?
Det finns tre större dyslexiföreningar i Sverige. Förutom Dyslexiförbundet är det Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för dyslektiska barn – FDB. Men vad är egentligen skillnaden?

Vi samarbetar nära med varandra och driver många frågor tillsammans. Dessutom delar vi kontorslokaler i Spånga i Stockholm. Men vi har lite olika fokus och målgrupper.

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet är med sina nästan 6000 medlemmar den största organisationen. Vi vänder oss framförallt till personer med egna läs-, skriv- och räknesvårigheter – oavsett ålder. Många av våra medlemmar har egna erfarenheter av dessa svårigheter. Men vi välkomnar också familjer, andra anhöriga och intressenter.

Vi bevakar frågor som berör alla perioder i livet, det handlar om de tidiga småbarnsåren, alla skolstadier, utbildningar för vuxna, körkort, arbetsmarknaden och tiden som senior. Vi informerar på olika sätt och jobbar med intressepolitik. Förbundet är medlem i paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige.

Vi har goda kontakter med våra systerorganisationer i Norden och Europa. Vi driver och är engagerade i projekt både i Sverige och internationellt. Prins Carl Philip är vår beskyddare.

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen är en förening för professionen, alltså de som i sitt arbete möter personer med läs-, skriv och räknesvårigheter. Det är bland annat lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare och psykologer. Föreningen har starka band med Svenska Dyslexistiftelsen som består av erkända forskare inom dyslexiområdet.

Du kan läsa mer på deras webbplats: dyslexiforeningen.se

Föräldraföreningen för dyslektiska barn  FDB

Föräldraföreningen för dyslektiska barn  FDB är främst en organisation för föräldrar till barn i skolåldern. De arbetar för att öka förståelsen för barn med dyslexi och dyskalkyli. De har under flera år drivit Dyslexipodden, men många intressanta avsnitt.

Du kan läsa mer på deras webbplats: fdb.se

Logotyper för alla tre föreningar.
Logotyper för alla tre föreningar.
Annonser