Medlemsförmån – Talsyntes i molnet

Medlemsförmån – Talsyntes i molnet
Som medlem i Dyslexiförbundet får du ett webbaserat läsverktyg, ClaroRead Anywhere Plus. Det är en enkel ordbehandlare som du använder för att skriva eller få skriven text uppläst med talsyntes.

Tjänsten är gratis för medlemmar.

Läs om varför talsyntes är så bra för personer med dyslexi.

Filmen visar hur talsyntesen fungerar.

För att använda verktyget: 

  • Leta reda på senaste numret av medlemsbrevet som du får per e-post.
  • Klicka dig sedan vidare till ClaroRead Anywhere (Gratis talsyntes i molnet).

Om du blir medlem idag kan du höra av dig till medlemsreg@dyslexi.org för att få det senaste medlemsbrevet.

Klicka här för att bli Medlem och Stödmedlem.

Bakom erbjudandet står företaget Svensk Talteknologi, som på det här sättet vill stödja förbundet och dess medlemmar. Ännu idag har tyvärr inte alla som behöver tillgång till en bra talsyntes. Många regioner stödjer inte dyslektiker och det finns fortfarande skolor som inte kan erbjuda eleverna talsyntes.
– På det här sättet vill vi hjälpa alla som har behov. Kan vi samtidigt hjälpa förbundet att få fler medlemmar är vi glada för dett, säger Anders Abrahamsson, vd för Svensk Talteknologi.

Välkommen att använda verktyget!

PS. Organisationer måste vara stödmedlemmar för att få tillgång till verktyget.Faktaruta:

ClaroRead Anywhere Plus

ClaroRead Anywhere Plus är en webbaserad talsyntes.

Funktioner

  • skriv text och får den uppläst
  • klistra in text från andra program
  • öppna textfiler i molntjänster från Dropbox och Google Drive
  • få text/word- och pdf-fil uppläst
  • ändra hastighet på tal och välj röster på flera olika språk
  • se ordförklaring
  • få texten markerad samtidigt som den blir uppläst
  • lyssna på ord och/eller mening när du skriver text
Play Video
Annonser