Historia: Film från Almedalen 2014

Historia: Film från Almedalen 2014
Upprepade undersökningar och enkäter från skolinspektionen, lärarförbundet och brukarorganisationerna visar att skolan inte förmår ge den anpassade undervisning eleverna behöver.

Dyslexiförbundet FMLS redogör här för resultat av vår egen demoskopundersökning.

 – Vad gör vi? Vilka är de konstruktiva motåtgärderna? Kan den nya diskrimineringslagen öka trycket? Eller ska vi kasta in hatten och rekommendera anpassad segregation?

Medverkande:  Ann-Marie Begler Skolinspektionen, Inger Maurin Lärarförbundet, Helena Bross lärare, Per-Arne Andersson SKL, Christina Hellman lärarutbildare SU, Agneta Stalder Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, Sven Eklöf Dyslexiförbundet FMLS, Roger Haddad (fp) riksdagsman, Camilla Waltersson Grönvall (m) riksdagsman.

Moderator: Mikael Klein, Handikappförbunden

Play Video
Annonser