Sara Grill är nominerad till Dyslexipriset 2022

Sara Grill är nominerad till Dyslexipriset 2022
Sara är en av de tre nominerades till Årets Dyslexipriset. De som har nominerat henne skriver bland annat att hon har en enorm kompetens inom området och att hennes fantastiska elev- och kunskapssyn genomsyrar allt hon gör för eleverna.

Sara Grill arbetar som specialpedagog på Sigfridsborgs skola i Älta i Stockholm och engagerar sig för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Sedan 2017 har Sara, tillsammans med sin kollega Lena, arbetat med “dysseträffar” för barn i mellanstadiet. Där träffas barnen som har dyslexi och får en gemenskap där de kan ge varandra tips men också prata om varandras styrkor. Sara och Lena anordnar även “dysseträffar för föräldrar” en gång per läsår, där de håller workshops med syftet att ta bort stigmat av diagnosen dyslexi.

Sara brinner för att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. De som har nominerat henne skriver bland annat att hon har en enorm kompetens inom området och att hennes fantastiska elev- och kunskapssyn genomsyrar allt hon gör för eleverna. De skriver också att Sara vore en “värdig mottagare av priset och så oerhört värd all den uppskattningen för hennes arbete för och med eleverna.”

– Jag blev jätteförvånad, jag har aldrig nominerats till något liknande förut. Jag känner mig stolt och glad. Jag brinner verkligen för barnen och det finns så mycket mer man kan göra för att alla barn ska få en lyckad skolgång, säger Sara.

Om hon vinner priset avgörs i direktsändning den tredje oktober. För länk till sändningen besök www.dyslexi.org/dyslexipriset2022

Juryn till Dyslexipriset har beslutat att tre personer ska gå vidare till slutnomineringen. Det är Saga Lööf, Sara Grill och Helene Ehriander. Pristagaren presenteras i samband med prisutdelningen måndagen den tredje oktober. 

Dyslexipriset delas ut av Dyslexiförbundet och Svensk Talteknologi. Syftet med priset är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. I år är det sjunde gången som priset delas ut.

Prisutdelningen sker på Prins Eugens Waldemarsudde, ett konstmuseum på Djurgården i Stockholm. Ceremonin kommer att sändas i realtid via Dyslexiförbundets sida på Facebook. Priset är på 25 000 kr och delas ut till en pristagare. 

Juryn består av Inger Rålenius, Dyslexiförbundets styrelse; Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen; Helene Kindstedt, kanslichef på Dyslexiförbundet; Anders Abrahamsson, grundare av Dyslexipriset; Susanna Cederquist, föreläsare, författare och vinnare av Dyslexipriset 2019 och Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets stiftelse.

Saga Grill är en medelålders kvinna med uppsatt mörkblont hår.
Annonser