Samarbete med Wikimedia Sverige

Samarbete med Wikimedia Sverige
Dyslexiförbundet och Wikimedia Sverige har kommit överens om att samarbeta inom ramen för projektet Wikispeech. Wikimedia Sverige har sökt och beviljats medel från Post- och telestyrelsen för projektet.

 

I framtiden kommer det att vara möjligt att få Wikipedia uppläst med talsyntes på svenska. Projektet för att utveckla det heter Wikispeech och drivs av Wikimedia Sverige. 

Dyslexiförbundet ska sitta med i referensgruppen för projektet Wikispeech, delta på evenemang för insamling av taldata och kommunicera ut information om projektet och våra aktiviteter inom det.

Projektet Wikispeech startade ursprungligen 2016. 

Wikimediarörelsen står bland annat bakom uppslagsverket Wikipedia. Wikimedia Sverige är en ideell förening som stödjer Wikipedia och fri kunskap. De är dock fristående från stiftelsen Wikimedia Foundation i USA som står bakom Wikipedia. 

Ur Wikimedia Sveriges pressmeddlande:

Wikimedia Sverige har mottagit 3 miljoner kronor i finansiering från Post- och telestyrelsen för fortsatt utveckling av mjukvaran Wikispeech. Wikispeech är en talsynteslösning som kommer att göra Wikipedia mer tillgängligt för de som av olika orsaker inte kan läsa.

Arbetet med att utveckla Wikispeech kommer att ske tillsammans med Kungliga tekniska högskolan och Södermalms talteknologiservice AB. Därtill kommer vi att samarbeta runt utvecklingen med bl.a. vår tyska systerförening Wikimedia Deutschland samt Mozilla Foundation och få värdefull återkoppling från Dyslexiförbundet.”

 

Play Video
Annonser