Plugga med bilder startar

Plugga med bilder startar
Idag har vi startat upp Arvsfondsprojektet "Plugga med bilder" med en workshop. Vi arbetade igenom projektplanen tillsammans med nyckelpersoner.

Projektet ska göra det möjligt för barn och unga med dyslexi att lyckas, känna tilltro, vilja utvecklas och känna sig inkluderade i skolan.

Projektet ska göra det genom att skapa positiva lärupplevelser. Vi ska ta fram och göra metoder och verktyg tillgängliga. Vi sprider dem för skolan och hemmet.

Bild på projektledning och samarbetspartner. Foto:Sara Rydin
Övre raden: Anneli Forsberg SPSM, Susanne Wennberg SPSM, Bengt-Erik Johansson Dyslexiförbundet, Anna-karin Arnald - Logoped - Funka mera AB, Helene Kindstedt Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn FDB, Rio Hellgren Dyslexiförbundet, Janet Eltebo Dyslexiförbundet, Lisa de Verdier Mappia AB. Nedre raden: Helena Borges - Projektledare Dyslexiförbundet, Carina Söe-Knudsen, Mappia AB.
Tankekarta
Annonser