Pengar till nytt arbetslivsprojekt

Pengar till nytt arbetslivsprojekt
Dyslexiförbundet FMLS har av Arvsfonden beviljats 2,6 miljoner kronor. Pengarna gäller för första året av tre och ska användas för att arbeta med skrift och numerisk information i arbetslivet.

– Äntligen kan vi börja arbeta med dessa frågor på allvar och vi är väl förberedda, säger förbundets ordförande Bengt-Erik Johansson. I drygt ett år har vi satt oss in i frågan, skissat på projektet och knutit kontakt med centrala samarbetsparters.

Det övergripande syftet är att utveckla kunskapen om vilka krav på läsning, skrivning och sifferhantering som krävs i olika yrken. Projektet ska också visa hur man som anställd kan tackla utmaningarna.

I samverkan med IF Metall, Svenska Transportarbetareförbundet, Kommunalarbetareförbundet och olika företag kommer förbundet att undersöka och öka förståelsen för

 • Vilka krav på läsning skrivning och räkning olika yrken ställer rent konkret.
 • Hur personer med specifika nedsättningar kan tackla de olika kraven.
 • Vilka strategier personer har använt för att lyckas med det.
 • Vilka eventuella hjälpmedel de har använt för att lyckas.
 • Vilken betydelse arbetskamraternas och chefernas inställning har.

 

Dyslexiförbundet FMLS kommer att bygga ett nätverk bestående av

 • Forskare med kompetens kring läsande i arbetslivet, samt verksamma i olika branscher, som konkret kan beskriva ett visst yrkes läs- skriv- och räknekrav.
 • Medlemmar i Dyslexiförbundet FMLS och facken som utifrån sina egna erfarenheter vill konfronteras med konkreta situationer i arbetslivet och diskutera kreativa lösningar.
 • Företagare som vill utveckla sina företag för anställda med läs- skriv- och räknesvårigheter.
 • Företrädare för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 • Praktiska yrkesutbildningar, där ungdomar har svårt att hantera läs- skriv- och räknesituationer på traditionellt sätt.
 • Myndigheter som har goda kanaler till praktiska gymnasieutbildningar och andra verksamheter som påverkar ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv.

 

Tre väsentliga delar är kartläggning, filmer och handlingsplan

 • Projektet ska tillsammans med företaget Funka Nu AB, ta fram en modell för, hur man kan kartlägga och beskriva kraven på text- och sifferhantering i specifika yrken/arbetssituationer.
 • Företaget MediaCuben kommer att visualisera resultatet i kortare filmer (ca 10-15 min), som var och en beskriver ett yrke – vilka läs- skriv- och räknekrav som ställs och hur en person med svårigheter kan tackla det.
 • Resultatet kommer att ligga som grund för en handlingsplan kring arbetslivsfrågorna. Den kommer i sin tur att ge Dyslexiförbundet FMLS en intressepolitisk inriktning som man, i nära samarbete med alla som involverats i nätverket, kommer att förverkliga.

 

– Det är en utmaning för oss att utveckla kunskapen om hur våra målgrupper hanterar skrift och siffror i arbetslivet. Vi ser fram emot att få en handlingsplan, beskrivande filmer och ett brett kontaktnät i vilket vi kan sprida kunskapen, avslutar Bengt-Erik Johansson.

Skiftnycklar, fyra stycken på ett bord.
Hur kan man tackla utmaningarna med skrift och tabeller?
Annonser