Ny förening i Kalmar?

Ny förening i Kalmar?
Tycker du att det borde finnas mer aktivitet kring dyslexi och dyskalkyli i Kalmar län? Det tycker vi. Hjälp oss!

Vi försöker få igång ett aktivt distrikt i Kalmar. Är du intresserad eller bara har frågor, kontakta Inger Rålenius på inger.ralenius@dyslexi.org eller 070 678 18 10. 

 

 

 

Annonser