Nio vinnare av innovationstävling

Nio vinnare av innovationstävling
Varav Dyslexiförbundet FMLS är med på ett hörn tillsammans med KTH CSC och RFUB.

Nio vinnare i PTS tävling ”Begriplighet och interaktion”

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett nio vinnare, i tävlingen Innovation för alla, som ska utveckla it-lösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Projekten tilldelas en sammanlagd finansiering på drygt 10 miljoner kronor under två år.

KTH CSC
Skolan för datavetenskap och kommunikation tilldelas i dag projektfinansiering i PTS innovationstävling med temat Begriplighet och interaktion – kommunikationslösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att genomföra en systematisk kunskapsöversikt om tillgänglighet till elektronisk kommunikation för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Studien skall besvara frågan om vilka kognitivt inriktade åtgärder som finns vetenskapligt dokumenterade och vilka effekter de har.

Dyslexiförbundet FMLS och FUB är initiativtagare till projektet och kommer att ingå i en styrgrupp. Projektets resultat kommer bland annat att använda i det standardiseringsarbete kring kognitiv tillgänglighet som på väg att startas upp av förbunden.

Barn med paket.
En riktig julklapp till oss alla.
Annonser