”Mobilförbudet är ett steg tillbaka”

”Mobilförbudet är ett steg tillbaka”
Statsminister Stefan Löfven har presenterat regeringsförklaringen. Den innehåller bland annat mobilförbud i klassrummen. Dyslexiförbundet tycker att det är fel väg att gå.

För många elever är mobiltelefonen ett viktigt stöd i lärandet. Med mobilen kan eleven få uppläst text, omvandling av tal till text och stöd för planering och minnesanteckningar. Det är verktyg som har revolutionerat lärandet för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. 

– Att ta bort mobiltelefonen är att ta ett steg tillbaka i utvecklingen, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande för Dyslexiförbundet. 

Mobiltelefonen har fördelar som ingen annan teknik har. Eleverna har mobilen med sig hela tiden och kan använda den för skolarbeten och läxor, oavsett om de görs i skolan eller hemma. Mobilen är ett hjälpmedel som inte är utpekande eftersom i stort sett alla elever har en.

Om mobilförbud införs måste skolan se till att eleverna istället får tillgång till en lärplatta, som kan användas både i skolan och hemma. 

Att vissa elever blir distraherade av mobilen kan vara ett problem. Det håller Bengt-Erik Johansson med om. Men eleverna måste lära sig hantera mobilen. Under skoltid ska ljudsignaler, notisfunktioner och appar som inte behövs vara avstängda. Eleven ska också använda hörlurar för att inte störa andra. 

– Skriv avtal med eleverna om hur mobilerna får användas i skolan. Jag är säker på att de flesta elever kommer att följa reglerna om dessa är tydliga och konsekventa, säger Bengt-Erik Johansson.

Skolan bör ha en genomtänkt plan för hur de digitala lärverktygen ska användas. Lärarna behöver känna till funktionerna, appar och program. Om de digitala verktygen används på rätt sätt kan de ge: 

  • stöd till de elever som kämpar med sin kunskapsutveckling.
  • utmaningar på rätt nivå för elever som ligger långt fram i lärandet. 

Den som vill lära mer om digitala lärverktyg i undervisningen kan läsa boken
”Alternativa lärverktyg, Digitalt stöd för elevers språk-, läs- och skrivutveckling”, av Erica Eklöf och Johanna Kristensson. Natur & Kultur 2017. 

Bifogade länkar:
Mobilen är ett utmärkt lärverktyg Fotograf/Källa: Inger Rålenius
Mobilen är ett utmärkt lärverktyg Fotograf/Källa: Inger Rålenius
Annonser