Medlemsförmån för stödmedlemmar

Medlemsförmån för stödmedlemmar
På hemsidan har vi en sektion som vi kallar "Våra företagsvänner", där stödmedlemmar/samarbetspartner kan informera om produkter och tjänster riktade till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, räknesvårigheter/dyskalkyli eller språkstörning.

Titta på sida “Våra företagsvänner”.

Vill ni/du vara med på sidan eller vill du ha mer information? Kontakta sara.rydin@dyslexi.org så får du en länk där du kan fylla i er/din information.

Samarbetspartner får extra utrymme i den nya delen. Du kan kontakta Fredrik Skölfman om ni är intresserad av att bli samarbetspartner: fredrik.skolfman@dyslexi.org.

Annonser