Medlemsförmån för stödmedlemmar

Dyslexiförbundet håller på att utveckla en ny del till vår hemsida. I den nya delen, kan stödmedlemmar/samarbetspartner informera om produkter och tjänster riktade till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, räknesvårigheter/dyskalkyli eller språkstörning.

Vi publicerar den nya delen av hemsidan tidigast januari 2022.  

Vill ni/du vara med eller vill du ha mer information? Kontakta sara.rydin@dyslexi.org så får du en länk där du kan fylla i informationen.

Samarbetspartner får extra utrymme i den nya delen. Du kan kontakta Fredrik Skölfman om ni är intresserad av att bli samarbetspartner: fredrik.skolfman@dyslexi.org

 

Ämnen: