Långa väntetider för utredning 2014

Långa väntetider för utredning 2014
Väntetiderna för dyslexiutredning är fortfarande oacceptabelt långa i vart fjärde landsting i landet. I Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Värmland och Örebro län är väntetiderna 8 -18 månader för barn

För elever i skolan, som är i viktiga utvecklingsfaser är detta allvarligt. Den förlorade tiden kan man aldrig återta. Detta framgår i en utredning som Dyslexiförbundet FMLS gjort och som presenteras på ett seminarium i Almedalen den 1 juli.

Landstinget i Västmanland har gått ännu längre och beslutat att dyslexi ej tillhör hälso-och sjukvårdslagen.

– Detta är märkligt eftersom både logopeder och psykologer, som arbetar inom sjukvården utreder läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och funktionsnedsättningen ingår i de manualer man arbetar efter. Det är ej heller ovanligt att svårigheterna döljer språksvårigheter, autism eller andra neuropsykiatriska tillstånd. Sett i det ljuset är det i högsta grad oansvarigt av landstinget att friskriva sig från ansvar, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande.

Sex andra landsting utreder bara dyslexi om det en del av en större problematik enligt exemplen ovan.

– Även detta är problematiskt eftersom det i många fall är först efter en utredning som man kan fastställa vad läs- och skrivsvårigheterna beror på; språksvårigheter, autism, andra neuropsykiatriska tillstånd eller dyslexi, avslutar Bengt-Erik.

Bild: Eva Hedberg
Annonser